fbpx

CV

Konkurowanie na globalnym rynku pracy o najlepsze stanowiska to niemałe wyzwanie.
angielski

Dlatego zachęcamy aby w tworzeniu swojego CV kierować się przedstawionymi poniżej wytycznymi.

Profesjonalny opis kompetencji językowej powinien zawierać najbardziej aktualne dane poparte oficjalnym dokumentem. Wyniki egzaminu TOEIC® rzetelnie i precyzyjnie określają kompetencje językowe zdającego. TOEIC® jest certyfikatem stworzonym na życzenie pracodawców i odpowiadającym na ich potrzeby weryfikacji umiejętności pracowników. Jest to egzamin testujący kompetencje w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy. Jest to też egzamin przede wszystkim oparty o sytuacje komunikacyjne napotykane w międzynarodowym środowisku biznesu. Wyniki testu przedstawiane są na precyzyjnej skali od 10 do 990 punktów, co daje precyzyjną definicję poziomu wiedzy zdającego. Dla pracodawcy jest to gwarancja i świadectwo konkretnych umiejętności. Certyfikatowi towarzyszy również raport wyników, jaki otrzymuje kandydat po ukończeniu egzaminu. Ten dokument ilustruje umiejętności zdającego w odniesieniu do konkretnych sytuacji komunikacyjnych. Umieszczenie wyników testu TOEIC® w CV to zatem duży atut i profesjonalizm cechujący posiadacza życiorysu.

Aby Twoje CV profesjonalnie i precyzyjnie opisywało Twoją wiedzę z zakresu języka angielskiego:
1) Umieść w nim informację o zdaniu egzaminu TOEIC®, sprecyzuj ile punktów otrzymałeś z testu i kiedy zdawałeś test.
2) Zamieść informację o tym, jaki jest Twój poziom językowy względem europejskiej skali oceniania CEF. Zobacz punkt 1 poniżej.
3) Zamieść link do Tabeli sprawności językowych, która szczegółowo precyzuje zdolności językowe posiadane w zależności od ilości punktów zdobytych na teście. Zobacz punkt 2 poniżej.
4) Zamieść informację, że na życzenie pracodawcy przedstawisz certyfikat TOEIC®. Zobacz punkt 3 poniżej.
5) Umieść w CV link: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Oferta-ETS/Firmy-i-korporacje/Profesjonalne-CV-z-TOEIC-R/Informacje-dla-pracodawcy. Zaprowadzi on Twojego potencjalnego pracodawcę do strony dedykowanej właśnie jemu.

Punkt 1
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów.
CEFRL/CEF opisuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:
– A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
– B1 – B2 (Poziom Samodzielności)
– C1 – C2 (Poziom Biegłości)
ETS regularnie przeprowadza badania korelacji pomiędzy swoimi testami i CEFRL/CEF aby upewnić się, że prezentowane korelacje są wiarygodne i precyzyjne.
Kliknij na poniższy link, aby zobaczyć wynik egzaminu TOEIC® na skali the Common European Framework of Reference.

Punkt 2
Tabela sprawności językowych
Osobom podchodzącym do egzaminu TOEIC® Listening & Reading proponujemy skorzystanie z Tabeli sprawności językowych, która szczegółowo precyzuje zdolności językowe posiadane w zależności od ilości punktów zdobytych na teście. Załączona w linku interpretacja wyników może zostać umieszczona w CV zdającego, gdyż daje ona pracodawcy precyzyjną informację o tym, jakie umiejętności językowe posiada dany kandydat. Osobom zdających egzamin TOEIC® Speaking & Writing proponujemy skorzystanie z Tabeli Opisu Kompetencji Językowych.

Punkt 3
Wszystkie osoby podchodzące do egzaminu TOEIC® otrzymują certyfikat zawierający dane zdającego, punktację TOEIC® oraz datę zaliczenia egzaminu. Certyfikaty TOEIC® występują w 5 kolorach, w zależności od punktacji uzyskanej na egzaminie:
– Pomarańczowy: 10 – 215
– Brązowy: 220 – 465
– Zielony: 470 – 725
– Niebieski: 730 – 855
– Złoty: 860 – 990
Wyniki egzaminu są ważne tak długo, jak długo niezmienny pozostaje poziom kompetencji językowej zdającego. Jednakże zaleca się powtarzanie testu co 2 lata, aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar znajomości języka angielskiego niezbędny do uaktualnienia danych w swoim CV.

Przykład CV z profesjonalną informacją o poziomie językowym:

Profesjonalne CV z TOEIC - przykład

 

Zarejestruj się na sesję egzaminacyjną TOEIC®

Zdaj próbny test TOEIC® online

Dowiedz się więcej: