fbpx

TFI

Czym jest egzamin TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Dlaczego egzamin TFI™?

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI™?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie 'oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TFI TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich gzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane  maksymalnie 10 dni roboczych.
Koszt egzaminu
Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:
– 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
– 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
  • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TFI™, odwiedź sekcje dedykowane poszczególnym segmentom rynku: firmy i korporacje, instytucje akademickie, szkoły językowe, nauczyciele, oraz Służba Cywilna.

Zarejestruj się na sesję egzaminu TFI™ u nas w akredytowanym ośrodku ETS Global. Jeśli nie znalazłeś terminu, który Ci odpowiada, skontaktuj się z nami, zorganizujemy sesję dla Ciebie.

Format egzaminu TFI™

Rozumienie ze słuchu – 42 minuty – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – sytuacje pytanie-odpowiedź 40 zadań
Sekcja II – krótkie dialogi 30 zadań
Sekcja III – krótkie konwersacje 20 zadań
Rozumienie tekstu czytanego – 68 minut – 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV – identyfikowanie błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V – uzupełnianie zdań 25 zadań
Sekcja VI – pytania do tekstów 40 zadań

Egzamin TFI™ i poziomy Rady Europy (CEF)

TFI (10-990 pkt) A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 pkt) 85 160 300 395
Reading (5-495 pkt) 105 185 305 430
TOTAL 190 345 605 825

Więcej informacji na temat badań przeprowadzonych nad przełożeniem punktacji egzaminów ETS na skalę Rady Europy (CEF) znajdziesz w sekcji Poziomy Rady Europy (CEF).

Wzór certyfikatu

TFI - wzór certyfikatu

top essay writing services

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*